Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

16:46
6186 6b56
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
16:42
8393 2fdb 500
Reposted fromerial erial viathealex thealex

February 05 2015

20:04
Czemu nie jestem na przykład szczęśliwą szafą w Twoim pokoju, szafą, która patrzy na Ciebie całą, kiedy siedzisz w fotelu czy przy biurku, albo gdy kładziesz się i śpisz.
— Franz Kafka
Reposted fromkejtowa kejtowa viaburdel burdel
18:12
14:12
Jeśli pójdę tej nocy do więzienia, obiecaj, że zapłacisz za mnie kaucję
Reposted fromnexxt nexxt
14:11
Życie to szkoła, w której każdy uczy się innej lekcji.
— William Seward Burroughs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
14:09
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viatobecontinued tobecontinued
14:08
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
14:08
Chciałabym, żeby ktoś znał mnie w całości, żeby wiedział o mnie wszystko. Że słodzenie zielonej herbaty to dla mnie niewybaczalna zbrodnia, że słodzę kawę jedną łyżką. Żeby wiedział jak ogrzać moje dłonie. Żeby znał na pamięć układ pieprzyków na mojej skórze. I żeby wiedział po czym mam tę bliznę na kolanie. Chciałabym, żeby ktoś przestudiował mnie od czubków palców stóp aż po końcówki włosów na głowie. I żeby wiedział jaki smak czekolady to mój ulubiony, chociaż przecież nie mogę jej jeść. Chciałabym, żeby istniał ktoś taki, kto będzie, kiedy będę go potrzebowała. I żeby on też mnie potrzebował. Ale przede wszystkim… Przede wszystkim chciałabym, żeby ten ktoś mnie pokochał, w całości. Razem z tymi wszystkimi pierdołami.
— Mikołaj Bajorek
14:07
2677 fd78 500
Dom Tęsknot, Piotr Adamczyk
14:07
Rok ponad minął. Długich i obojętnych miesięcy. I nagle znów się pojawiasz uświadamiając mi, ze nigdy nie zniknąłeś.
Reposted fromMissMurder MissMurder viatobecontinued tobecontinued
08:50
Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa..
— Mary Lou Cook
Reposted fromsmileandsorrow smileandsorrow viamyteatime myteatime
08:50
7552 36f4
Reposted frommisza misza viaphilomath philomath
08:49
0415 dd08
Reposted fromroxanne roxanne viaphilomath philomath

February 04 2015

22:19
To było jedno z tych spojrzeń, po których czujesz się zeskanowany i odczytany z dokładnością co do spójnika i pięciu zer po przecinku.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompaniwer paniwer viahelenburns helenburns
22:18
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamyteatime myteatime
22:18
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
22:16
3130 5e16 500
Reposted fromthinredline thinredline viathealex thealex
22:15

If you want to succeed, you have to do more than everyone else. You have to learn more, do more, be more.

More, more, more, more, more. 

— Jon Morrow
Reposted fromzabka zabka viausual usual
22:14
2164 c1e5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...