Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2015

22:13
2978 6d62
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viamarisette marisette
19:19
3037 4584 500
Reposted fromOurDestiny OurDestiny viaflesz flesz
19:19
[...]oszalałem na Twoim punkcie. To prawdopodobnie najrozsądniejsza rzecz, jaką zrobiłem w całym swoim życiu.
— W. Wharton
Reposted fromosaki osaki viaflesz flesz
19:16

February 03 2015

21:20
21:19
6947 ac79 500
I dream faster
Reposted fromkruxx kruxx viapsychoviolet psychoviolet

February 02 2015

20:33
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko
19:43
19:43
19:43
4141 7999
Reposted frommiki-rie miki-rie viatobecontinued tobecontinued
19:43
Zazdrość jest uczuciem najbardziej pobudzającym wyobraźnię.
— Stanisława Fleszarowa-Muskat ‘Pozwólcie nam krzyczeć’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamyteatime myteatime
19:43
Chwyć mnie za włosy oprzyj o ścianę kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Jezus Maria Peszek
Reposted fromzabka zabka viamyteatime myteatime
19:43
3128 0870 500
16:17
0555 0ea9
Reposted fromincentive incentive viamyteatime myteatime
16:15
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamoda24157 moda24157
16:14
9819 3cf9
Reposted fromscyth scyth viathealex thealex
16:13
3645 1764 500
Reposted fromkrzemkorsky krzemkorsky viasamozatrucie samozatrucie
16:12

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem.

— Szekspir
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaflesz flesz
16:12
2282 b077
Reposted frompolciak polciak viaflesz flesz
16:12
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...